Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan!

Kế hoạch và thông báo tuyển sinh năm học 2022-2023

Một số hoạt động của trường năm 2021-2022

Tổng kết, phát thưởng và trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cho trẻ năm học 2021-2022

Một số hoạt động của Chi bộ trong năm 202-2022

Tổ chức ngày 1-6 cho bé tại các lớp

Tổ chức kỷ niệm chào mừng ngày 30-4 và ngày 19-5

Chuẩn bị đón tết 2022 (xuân nhâm Dần)

Giáo viên thực hiện phối hợp Phụ huynh trong chăm sóc gíao dục trẻ tại nhà

welcome mam non 1